Địa điểm tổ chức

29-31/05/2024
Trung tâm Triển lãm Thành phố mới Bình Dương
Lô A19 Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương