EMA VIETNAM 2023

Thời gian: 24-26/05/2023

Địa điểm: WORLD TRADE CENTER BINH DUONG NEW CITY (BDNC)
B11 Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
B11, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam