Địa điểm tổ chức

Địa điểm tổ chức
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH ĐIỆN - MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 2020
EMA VIET NAM 2020
 
 
NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ
Số 1 LỮ GIA, PHƯỜNG 15, QUẬN 11, TP. HỒ CHÍ MINH